English

Hana Skoumalová — domácí stránkaPracuji v Ústavu teoretické a komputační lingvistiky (ÚTKL) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako vědecký pracovník od roku 1990. Předtím jsem pracovala ve VÚMSu (Výzkumný ústav matematických strojů). Na fakultě se zabývám nejen vědou, ale také učím a dělám správce počítačů v našem ústavu.


Nástroje


Jazykový dotazník — výsledky a hodnocení


Informace o výuce


Projekty, jichž jsem se účastnila


Bibliografie

Články a monografie

Skoumalová Hana:
"Extracting Dictionaries from Parallel Corpora". In: Proceedings of The Third Baltic Conference on Human Language Technologies, Vytautas Magnus University, 2008, str. 297-301, ISBN 978-9955-704-53-9.

Skoumalová Hana:
"Multiverb expressions in Czech". In: The Proceedings of TROSS - Trondheim Summer School on Multi-Verb-Constructions, NTNU, 2003.

Skoumalová Hana:
"Verb Frames Extracted from Dictionaries". In: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, číslo 77, 2002, str. 19-62, ISSN 0032-6585.

Skoumalová Hana:
Czech syntactic lexicon. Disertační práce, Universita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2001.

Skoumalová Hana:
"Bridge Dictionaries as Bridges Between Languages". In: International Journal of Corpus Linguistics, zvláštní číslo, 2001, str. 95-105, ISSN 1384-6655.

Skoumalová Hana, Straňáková-Lopatková Markéta a Žabokrtský Zdeněk:
"Enhancing the Valency Dictionary of Czech Verbs: Tectogrammatical Annotation". In: Proceedings of TSD2001, LNAI 2166, Springer, 2001, str. 142-149.

Bateman John, Teich Elke, Kruijff-Korbayová Ivana, Kruiff Gert-Jan, Sharoff Serge a Skoumalová Hana:
"Resources for multilingual text generation in three Slavic languages". In: Proceedings of Second International Conference on Language Resources and Evaluation ELRA, 2000, str. 1763-1768.

Kruijff Gert-Jan, Teich Elke, Bateman John, Kruijff-Korbayová Ivana, Skoumalová Hana, Sharoff Serge, Sokolova Lena, Hartley Tony, Staykova Kamenka a Hana Jiří:
"A multilingual system for text generation in three Slavic languages". In: Proceedings of the 18th Conference on Computational Linguistics (COLING 2000), Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 2000, str. 474-480.

Skoumalová Hana:
`Bridge dictionaries', In: Proceedings of The Ninth EURALEX International Congress, Stuttgart, srpen 2000, str. 799-804.

Skoumalová Hana:
"Derived frames and the lexicon", In: Issues of Valency and Meaning -- Studies in Honour of Jarmila Panevova (ed. E. Hajičová), Karolinum, Praha, 1998, str. 154-168, ISBN 80-7184-601-5.

Skoumalová Hana:
"Czech lexicon by two-level morphology", In: Proceedings of the Second European Seminar of TELRI -- "Language Applications for a Multilingual Europe" (ed. R. Marcinkevičiene a N. Volz), IDS/VDU, Mannheim/Kaunas, 1997, str. 123-145, ISBN 9986-501-09-1.

Skoumalová Hana:
"A Czech morphological lexicon", In: Proceedings of the Third Meeting of the ACL Special Interest Group in Computational Phonology, Madrid, červenec 1997, str. 41-47.

Skoumalová Hana:
"Verb frames in the Czech hierarchical lexicon", In: TELRI Newsletter č. 6, srpen 1997, str. 18-32.

Skoumalová Hana:
"Czech hierarchical lexicon", referát přednesený na mezinárodním semináři počítačové lingvistiky, Tübingen, září 1996.

Recenze

Heggie Lorie a Ordóñez Francisco:
Clitic and Affix Combinations, LinguistList, http://linguistlist.org/issues/16/16-3131.html, 2005.

Kočky

Kóťa
Ještě?
Povídání na Dumce:
Iči
Povídání na Dumce:

Dumka
  - kočky a koťata


Adresa:
ÚTKL, FF UK
Celetná 13
110 00 Praha 1

místnost č. 21
tel: 224 491 858

Nemáte peníze na Sun?
Linux Counter #206798

Poslední úprava: 25. 05. 2009 10:38