Institute of Theoretical and Computational

Linguistics

Faculty of Arts

Charles University


Valid XHTML 1.1! Valid CSS!

Česky

Počítačová a formální lingvistika (PFL)

Výběrové přednášky a semináře (i pro studenty jiných oborů)

Kursy uvedené kursivou se nevypisují každý rok a v tomto roce se nekonají.

ATKL00301 Úvod do obecné lingvistiky 3 Panevová
Hana
2/1 Z,Zk
-/- 
ATKL00302 Čtení textů z obecné lingvistiky
(Seminář z úvodu do obecné lingvistiky)
2 Panevová
-/- 
-/1 Z
ATKL00303 Úvodní seminář matematické lingvistiky I 4 Petkevič
-/2 Z
-/- 
ATKL00304 Úvodní seminář matematické lingvistiky II 4 Petkevič
-/- 
-/2 Z
ATKL00305 Úvod do formální lingvistiky - nové směry v lingvistice 3 Hajičová
2/- Zk
-/- 
ATKL00306 Seminář z formální lingvistiky 3 Hajičová
-/2 Z
-/2 Z
ATKL00307 Statistické metody zpracování přirozených jazyků I 6 Hajič
2/2 Z,Zk
-/- 
ATKL00308 Statistické metody zpracování přirozených jazyků II 6 Hajič
-/- 
2/2 Z,Zk
ATKL00309 Základy programování pro studenty humanitních oborů I 5 Hlaváčová
1/2 Z
-/- 
ATKL00310 Základy programování pro studenty humanitních oborů II 5 Hlaváčová
-/- 
1/2 Z,Zk
ATKL00312 Čtení z moderní americké lingvistiky 3 Hajičová
-/- 
-/2 Z
ATKL00314 Nástroje pro automatický překlad 3 Kuboň
-/2 Z
-/- 
ATKL00315 Syntaktická analýza češtiny 3 Kuboň
-/- 
-/2 Z
ATKL00318 Gramatická cvičení pro doktorandy 3 Panevová
-/- 
-/2 Z
ATKL00319 Odborné vyjadřování a styl 4 Mikulová
Ševčíková
-/- 
1/2 KZ
ATKL00320 Úvod do teoretické sémantiky 5 Peregrin
-/- 
2/- 
ATKL00321 Základy rozpoznávání mluvené řeči 3 Peterek
-/2 Z
-/- 
ATKL00322 Korpusová lingvistika: Teorie a praxe 3 Čermák
-/2 Z
-/- 
ATKL00323 Korpusová lingvistika: Otevřené otázky a aplikace 3 Čermák
-/- 
-/2 Z
ATKL00324 Deklarativní popis češtiny I 4 Rosen
-/2 Z
-/- 
ATKL00325 Deklarativní popis češtiny II 4 Rosen
-/- 
-/2 Z
ATKL00326 Syntax bez transformací 3 Rosen
-/2 Z
-/- 
ATKL00328 Zdroje lingvistických dat 5 Žabokrtský
-/- 
1/2 KZ
ATKL00330 Matematické metody v lingvistice I 3 Lopatková
-/2 Z
-/- 
ATKL00331 Matematické metody v lingvistice II 3 Lopatková
-/- 
-/2 Z
ATKL00332 Pražský závislostní korpus 6 Lopatková
Štěpánek
-/- 
2/2 Z,Zk
ATKL00333 Linguistic Theory and Grammar Formalisms 5 Rosen
-/- 
2/2 Z,Zk
ATKL00334 Information structure of the sentence and discourse structure 3 Hajičová
Zikánová
-/- 
1/1 Zk
ATKL00339 Syntéza řeči z psaného textu 3 Hanika
-/- 
2/- Zk
ATKL00341 Lexikální analýza přirozeného jazyka 3 Holub
-/- 
-/2 Z
ATKL00343 Morfologická a syntaktická analýza 3 Zeman
2/- KZ
-/- 
ATKL00345 Zpracování textových dat v lingvistice 2 Straňák
-/- 
2/2 Z,Zk
ATKL00346 Komputační morfologie 4 Hana
-/- 
2/1 Zk

Všechny uvedené přednášky a semináře mohou zapisovat i další studenti jiných oborů jako volitelné.

Výuku oboru zajišťuje: ÚTKL, ÚČNK, LOG; ÚFAL MFF.