Ústav teoretické a komputační lingvistiky

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova


Valid XHTML 1.1! Ověřit CSS!

English

Vědecký profil ÚTKL

Ústav se zabývá vědeckovýzkumnou činností v následujících lingvistických odvětvích:
  1. Obecná lingvistika a teoretická jazykověda: Formální a teoretický popis přirozeného jazyka, zejména češtiny.
  2. Počítačové zpracování přirozeného jazyka (Natural Language Processing)
    1. Vývoj počítačových nástrojů pro automatické zpracování (především) českého jazyka
    2. Korpusová lingvistika -- příprava a anotace korpusů
Více o vědecké práci ústavu -- viz Vědecko-výzkumný profil ústavu v sekci dokumenty.

Bibliografie

Projekty ÚTKL

Současné projekty

Skončené projekty

Poslední úprava: 07. 11. 2013 12:26