Ústav teoretické a komputační lingvistiky

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova


Valid XHTML 1.1! Ověřit CSS!

English

Důležité informace a adresy týkající se hodnocení vědecké práce

Stále funguje tzv. kafemlejnek, ve kterém se melou vědecké výsledky podle podivuhodných kritérií a měřítek. Musíme se s tím naučit žít, takže tady je alespoň malý průvodce bludištěm.

Na této stránce najdete informace jednak týkající se RIVu a jednak týkající se databáze bibliografie OBD.

Některé užitečné informace jsou též na fakultní stránce Sběr publikačních výsledků.

Metodika hodnocení vědy od r. 2017 do r. 2022

Platí nová Metodika, ale je třeba sledovat stránku Hodnocení výzkumu a vývoje.

Důležitá je i příloha Definice_druhů_výsledků_2017.

Druhy výsledků do RIVu (a do fakultní bibliografie)

Výsledky VaVaI, neboli RIV, je databáze, ve které je uchován celý náš vědecký odkaz. Protože se od něj odvíjí i financování naší Matky Živitelky, je třeba věnovat vkládání údajů mimořádnou péči. Zde naleznete soupis výsledků pro RIV (uplatní se i při hlášení o grantu), spolu s užitečnými odkazy na různé bibliografické databáze.
Jimp
článek v impaktovaném časopise. Od dob nedávno minulých se situace dramaticky změnila a svůj impakt faktor získaly i časopisy zabývající se humanitními vědami. Seznam časopisů lze nalézt na adrese ISI Web of Knowledge. Vybírám některé zajímavé časopisy ze sekce Linguistics: Některé časopisy se nacházejí i v kagegorii Computer Science, Interdisciplinary Applications: Seznam se ale mění, a tak je třeba vždy zkontrolovat, zdali je časopis stále na seznamu, má impakt faktor atd.
JSC
článek v databázi SCOPUS (přístup je možný z ústavních počítačů nebo přes Shibboleth nebo EZproxy - viz níže).
Jost
článek, který je publikován v recenzovaném časopise. Už se nehraje na seznam českých recenzovaných časopisů nebo na ERIH, ale asi se to nějak kontroluje.
B
odborná kniha.
C
kapitola v odborné knize.
D
článek ve sborníku z konference, která je na seznamu Web of Science (WoS).
P
patent se nás asi týkat nebude.
Z
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda a plemeno se nás taky netýkají.
F
užitný a průmyslový vzor, též nic pro nás.
G
prototyp a funkční vzorek, též nic.
H
výsledky promítnuté do právních norem, směrnic, strategických dokumentů. Tak až se Václavovi podaří prosadit povinný elektronický výtisk, tak si to může vykázat.
N
certifikovaná metodika, léčebný nebo památkový postup, specializovaná mapa. Leda až na základě ORALu vyrobíme mapu isoglos nebo něco takového.
R
software. Korpusy už sem nepatří.
S
specializovaná veřejná databáze. Všechny korpusy, které zveřejníme.
V
výzkumná zpráva obsahující utajované skutečnosti. Takže taky nic pro nás.

Bodové ohodnocení podle staré Metodiky_2013 se už nepoužívá a výstupy se mají hodnotit jinak: K hodnocení VO v jednotlivých modulech bude použita bibliometrická analýza, posouzení hodnotiteli formou vzdálených recenzí a odborným panelem. Po ukončení implementační fáze bude využita i návštěva panelu na místě (on-site visit). Implementační fáze má trvat do r. 2019. Bibliometrická analýza je popsána v dokumentu Bibliometrická analýza 2017.

Přístup do databází z FF

Do bibliografických databází se dostanete buď přímo (to ale jen jste-li u nějakého univerzitního počítače), nebo přes fakultní stránku Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy, na kterou se dá doklikat z hlavní stránky FF: Knihovna → e-materiály → PEZ. Jste-li mimo univerzitní síť, svítí vám vlevo nahoře jasně červený čtvereček Nejste v síti UK.... Nad ním je odkaz Přihlášení (Shibboleth), který vás zavede na stránku univerzitního LDAPu a po přihlášení vás vrátí na stránku PEZ.

Chcete-li prohledávat databázi SCOPUS, zadejte do políčka Zadejte název databáze SCOPUS.

Chcete-li prohledávat WoS, zadejte Web of Science a pak si vyberte libovolnou databázi (všechno vede na jedno místo).

Chcete-li prohledávat ERIH, zadejte ERIH.

Ve všech případech musíte zvolit buď přímý přístup, jste-li na UK, nebo vzdálený přístup, jste-li přihlášeni přes Shibboleth.


Poslední úprava: 24. 05. 2018 12:51