Syntax bez transformací

0/2 0/0 Z (Kv)
Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK,
Celetná 13, Praha 1, tel. 221619752

KDY A KDE:
Prosím zájemce o zprávu.

Abstrakt, předpoklady a osnova

studijní materiály atd. pro zapsané studenty: Moodle

Literatura:

Richter 2004 (http://milca.sfs.uni-tuebingen.de/A4/Course/PDF/gramandpars.pdf)

Software pro psaní gramatiky: