SYNTAX BEZ TRANSFORMACÍ:

Některé lingvistické teorie popisují jazyk deklarativně, bez použití transformací, což usnadňuje formalizaci a implementaci gramatiky. Ukážeme si možnosti formalismu vytvořeného pro potřeby teorie HPSG, a to na příkladech řešení některých jevů (valence, shoda, slovosled), a porovnáme je s řešením v jiných teoriích. Důležitou součástí kursu bude praktická zkušenost s vytvářením a ověřováním gramatiky popisující vybrané jevy v programovém prostředí uzpůsobeném pro lingvistické aplikace. Kurs je vhodným doplňkem teoretičtěji orientovaného předmětu Deklarativní popis češtiny I


PŘEDPOKLADY:

nebo povědomí o netransformačních teoriích popisu jazyka v odpovídajícím rozsahu

OSNOVA:

  1. Úvod: přínos unifikačních a `constraint-based' formalismů pro teoretickou lingvistiku a počítačové zpracování jazyka, rekapitulace východisek
  2. Východika teorie HPSG a její formální vlastnosti
  3. Formalismy pro HPSG a jejich možnosti
  4. Možné způsoby řešení různých jazykových jevů: valence, rekce, shoda, příslovečná určení, pomocná slova, syntaktická kontrola, neohraničené závislosti, ohýbání a slovotvorba, slovosled, aktuální členění, zájmenné odkazování, sémantická interpretace
  5. Způsoby implementace, psaní gramatik v systému TRALE

    Alexandr Rosen
    2007-09-12