Deklarativní popis češtiny I

0/2 0/0 Z
Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK,
Celetná 13, Praha 1, tel. 221619752

KDY A KDE:

Prosím zájemce o zprávu e-mailem

Abstrakt, předpoklady a osnova

ODKAZY

 • studijní materiály atd. pro zapsané studenty: Moodle
 • Gramatiky ve formátu Trale používané při výuce
 • Další gramatiky
 • Literatura:

 • HPSG - Linguistic Approach, Formal Foundations, and Computer Realization (heslo z Encyclopedia of Language and Linguistics, 2. vydání, Elsevier 2005) zde
 • úvod do formalismu (HPSG 97): Oliva 2003 (http://utkl.ff.cuni.cz/~rosen/public/KO_formalismus_skripta.pdf)
 • stručný úvod do HPSG pro slavisty: Przepiórkowski 2000 (http://dach.ipipan.waw.pl/~adamp/Papers/2000-sling2k/)
 • klasika: Pollard and Sag 1987, Pollard and Sag 1994

 • rozsáhlý úvod do formalismu (HPSG 94) a problémů implementace: Richter 2004 (http://milca.sfs.uni-tuebingen.de/A4/Course/PDF/gramandpars.pdf)

 • podrobný úvod do HPSG na základě rozsáhlé gramatiky angličtiny: Sag and Wasow 1999, Sag et al. 2003

 • podrobný úvod do HPSG na základě rozsáhlé gramatiky němčiny: Müller 2007, http://www.cl.uni-bremen.de/~stefan/Pub/hpsg-lehrbuch.html

 • stránky o HPSG: http://hpsg.stanford.edu/, http://www.ling.ohio-state.edu/research/hpsg/

 • úvod do generativní syntaxe: Testelec 2001

 • Softwarové nástroje Implementované gramatiky (výběr)

  Alexandr Rosen
  2009-09-23