Korpus AKCES

AKCES – akviziční korpusy češtiny

Části projektu AKCES

Čeština jako druhý jazyk (CzeSL)

Čeština jako první jazyk

 • Schola 2010 – korpus přepisů mluvy učitelů a žáků během vyučování ve vyhledávači KonText, dostupný ke stažení jako AKCES 2 ver. 2
 • ROMi 2013 – soubor písemných projevů žáků užívajících romský etnolekt češtiny, dostupný ke stažení jako AKCES 4
 • ROMi 1.0 – nahrávky a přepisy projevů žáků užívajících romský etnolekt češtiny ve škole, dostupné ke stažení a hledání na serveru LINDAT
 • EarlyFamily 2018 – nahrávky a přepisy mluvených dialogů 1–4letých dětí s dospělým
 • Skript 2012 – korpus školních písemných prací ve vyhledávači Kontext, dostupný ke stažení jako AKCES 1
 • Skript 2015 – srovnávací korpus školních písemných prací:
  • v prostředí TEITOK
  • v prostředí KonText
  • neaktualizovaná verze v prostředí TEITOK na serveru ÚTKL

Poděkování

Tato práce vznikla za podpory projektu „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


QR Code
QR Code akces:akces (generated for current page)