Stránky bývalého ÚTKL, nyní Anotační sekce ÚČNK

Na tomto místě jsou uloženy stránky projektů řešených v ÚTKL, návody na použití některých programů a jiné užitečné informace.

Vnitřní záležitosti

  • Jen pro ÚTKL – staré projekty, návody
  • Stránka projektu GA ČR 24-10254SČeská frazeologie a proměny jejího užívání v dobových a žánrových kontextech

Bibliografie


QR Code
QR Code start (generated for current page)