Desambiguace a parsing

Zde můžete testovat celý proces desambiguace od morfologie až po závěrečné úpravy. Dále můžete nechat větu zparsovat závislostním TurboParserem. Nápověda a seznam spoluautorů je na zvláštní stránce.

Vstupní věta:

pracuji s

 

Verze: vývojová stabilní

Znovu naládovat LEX_ucs2:
hanka   jelinek   milena   niki
LEX_ucs2 (podle verze)

Znovu naládovat: (z vývojové verze)
frazémy    negr_kolokace  
premorfo   postmorfo    postdesambvid