Nápověda k aplikaci desamb

V současné době umí aplikace tyto akce:

  1. Morfologickou analýzu
  2. Závislostní parsing

Nástroje, které jsou při nich použity, jsou sepsány v oddíle Nástroje a autoři.

Ovládání

Do políčka Vstupní text napíšeme větu, kterou chceme zpracovat. Pokud stiskneme tlačítko Desamb, provede se desambiguace (stejně jako doposud).

Pokud po zadání věty stiskneme tlačítko Parse, provede se nejdřív desambiguace a hned vzápětí parsing. Tlačítko Parse ale můžeme stisknout i po samostatně provedené desambiguaci — v tom případě se provede parsing naposledy desambiguované věty.

Morfologická analýza

Morfolgická analýza používá poslední "frozen" verzi našich nástrojů. V současné době je to verze 201910, kterou byl anotován korpus SYNv8. Uživatel může použít aktuální ("živou") verzi nástrojů, pokud ve formuláři zaškrtne příslušné políčko:

Jako výsledek desambiguace se vypíše vertikála, ve které je vyznačeno (v posledním sloupci) i to, který modul provedl poslední krok:

Kromě toho jsou interpunkční znaménka označena písmenem D.

V pravém sloupci je pak možné prohlížet si výsledky jednotlivých kroků — po kliknutí na název kroku se rozbalí/sbalí jeho výsledky.

Závislostní parsing

Pro závislostní parsing se používá TurboParser natrénovaný Tomášem Jelínkem. Protože je TurboParser napsaný jako batchová aplikace, je jeho spouštění na jednotlivé věty dost pomalé. Je ale možné, že v budoucnu přejdeme na parser z UD-pipe, který by měl být rychlejší a pro jednotlivé věty vhodnější.

Jako výsledek parsingu se zobrazí strom(y) s analýzou. Po kliknutí na uzel stromu se zobrazí podrobnější informace o uzlu, ale snažila jsem se o to, aby informace obsažená přímo ve stromě byla dostatečně informativní. Přímo ve stromě jsou tyto informace:

Po kliknutí je možné si prohlédnout i strom zapsaný ve vertikále. V zápisu jsou pro závislosti použita absolutní čísla uzlů.

Nástroje a autoři

V aplikaci byly použity nástroje, které používáme pro značkování korpusů Českého národního korpusu SYN.

Desambiguace

Závislostní parsing

Webová aplikace

Webovou aplikaci sepsala Hana Skoumalová.

Literatura

Odkazy


Poslední úprava: 11. 02. 2020 21:28