Grep

Adresář

Text

Text

Maska

-c (pouze počet řádků)

-h (bez názvů souborů)

-v (inverzní výběr)

-w (pouze celá slova)

-i (ignoruj velikost)

-l (pouze seznam souborů)